ฟรี
  • โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
    หมู่ 3 บ้านโคกโพน ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3

ผู้บริหาร

นายทำนุ ไพศาลสุวรรณ


ผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ